آکادمی آرین توف پاسارگاد

آکادمی آرین توف پاسارگاد امکان برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مختلف را دارا می باشد، دوره های آموزشی آکادمی به صورت حضوری (دوره‌های آموزشی عمومی و درون سازمانی) و غیر حضوری قابل برگزاری می باشند و همچنین در پایان دوره های آموزشی برگزار شده گواهینامه آموزشی با اعتبار ملی و بین المللی به فراگیران ارائه می شود.

دوره های آموزشی حوزه محیط زیست و انرژی

دوره های آموزشی حوزه مدیریت کیفیت شامل دوره های آموزشی مرتبط با استانداردهای مختلف سیستم مدیریت محیط زیست و همچنین دوره های تخصصی این حوزه شامل جنبه های زیست محیطی و تاثیرات بر محیط زیست و چرخه عمر می باشد

همچنین دوره آموزشی حوزه انرژی شامل مدیریت انرژی و ممیزی انرژی و افزایش بهره وری و کاهش مصرف انرژی می باشد

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آرین توف پاسارگاد می باشد. ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱