ارائه تخفیف ویژه (۱۰۰٪) جهت حضور در دوره آموزشی غیر حضوری به مدت محدود